Een Object is niet te verwijderen in Leviy. Het is wel mogelijk om het Object te deactiveren.