In Leviy is het mogelijk om een melding op Klant, Object of Unit aan te maken. Er kan eenvoudig ingesteld worden per meldingstype op welke Klant, Object, Unit de melding kan worden gemaakt en welke typen meldingen er voor gebruikers beschikbaar moeten zijn, op basis van de rol van de gebruiker.

In dit artikel meer over hoe een meldingstype kan worden toegevoegd. Dit artikel gaat er van uit, dat de gebruiker het recht heeft om meldingstypes te configureren. 


1. Kies in het menu bovenaan voor Meldingen
2. Kies rechts bovenaan de pagina voor Configuratie
    Het scherm met alle reeds bestaande meldingstypes en gekoppelde rollen wordt zichtbaar


3. Kies rechts bovenaan op het groene icoontje met de plus voor Toevoegen
4. Kies een Icoon voor het nieuwe meldingstype

5. Voer de titel en een unieke systeemnaam in. NB. De systeemnaam mag geen speciale tekens bevatten.

6. Selecteer de rollen waarvoor dit meldingstype beschikbaar moet zijn
7. Klik op Toevoegen

Het meldingstype is nu toegevoegd.

De volgende stap is het koppelen van het meldingstype aan Klanten, Objecten en/of Units.

8. Zoek het nieuwe meldingstype op en klik op BEWERKEN 


In het pop-up scherm zijn 3 tabbladen beschikbaar; KLANTEN, OBJECTEN, UNITS. Per tabblad kan worden aangegeven op welke Klanten, Objecten of Units het mogelijk moet zijn om een melding aan te maken. 


Klanten:

9. Het tabblad Klanten is reeds zichtbaar

10. Selecteer Alle klanten of één of meerdere specifieke klant(en), waarop de meldingen moeten worden gemaakt.

11. Klik op Opslaan


Objecten:

9. Ga naar het tabblad Objecten

10. Selecteer Alle Objecten of zoek een specifieke object. Het is tevens mogelijk om per Klant de verschillende Objecten te selecteren, bijvoorbeeld alle Objecten van Klant A.

11. Klik op Opslaan


Units:

9. Ga naar het tabblad Units

10. Selecteer Alle Units of zoek een specifieke Unit. Het is tevens mogelijk om per Object de verschillende Units te selecteren, bijvoorbeeld alle Units van Object A.

11. Klik op Opslaan