Door middel van de DKS is het mogelijk om de schoonmaker te controleren op zijn vaardigheden. De DKS kan ingepland worden voor de controleurs in het dashboard, zodat zij deze planning zichtbaar hebben in de Leviy App. Het kan natuurlijk voorkomen dat de geplande DKS'en aan een andere controleur moeten worden toewijzen. 


Om een geplande DKS opnieuw toe te wijzen worden de volgende stappen gevolgd:

  1. Kies op de homepagina voor Beheer -> Controle Planning


Vervolgens wordt er een vorm van een agenda getoond, waarin alle geplande activiteiten van de organisatie zichtbaar zijn. Volg de volgende stappen om een DKS controle opnieuw toe te wijzen:

  1. Kies voor het de blauwe knop Wijzig planning
  2. Kies in de dropdown voor Opnieuw Toewijzen
  3. Kies bij Toegewezen aan voor de controleur waaraan de controles nu zijn toegewezen
  4. Kies bij Taak voor Alle Taken, als je alle taken van deze controleur opnieuw wilt toewijzen of voor Maak een Selecte, als je één specifieke taak aan een andere controleur wilt toewijzen
  5. Kies bij Gekoppeld aan voor Alle Klanten en Objecten, als je alle Klanten en Objecten van deze controleur opnieuw wilt toewijzen of voor Maak een Selecte, als je één specifieke Klant of Object aan een andere controleur wilt toewijzen
  6. Selecteer de periode
  7. Selecteer bij Opnieuw toewijzen aan de Controleur aan wie je de controles wilt toewijzen en klik op Toon Samenvatting
  8. Vervolgens toont het scherm een samenvatting van de controles
  9. Kies voor Opnieuw Toewijzen om de controles opnieuw toe te wijzen

Let op! Er kunnen enkel taken toegekend worden aan gebruikers die het recht om de controle te lopen bij die klanten en objecten. Indien er taken toegekend worden aan een gebruiker zonder de juiste rechten zal Leviy aangeven dat er geen resultaten gevonden zijn.