Bij het configureren van een checklist wordt de checklist aan een Klant, Object en/of Unit gekoppeld. Het kan voorkomen dat er een (nieuwe) klant, object en/of unit toegevoegd moet worden aan een bepaalde Checklist definitie. 

Hieronder worden de stappen uitgelegd om dit te realiseren:


1. Kies Beheer en vervolgens Checklist Definities

2. Klik op de titel van de Checklist waar de aanpassing doorgevoerd moet worden

3. Klik op de oranje knop voor bewerken


Aan de rechterkant van het scherm vind je de mogelijkheid om de checklist aan Klanten, Objecten en/of Units te koppelen. 


Let op: Je hoeft hier niet alle velden in te vullen, enkel de velden waarop de checklist van toepassing is. Denk hierbij aan de knoppen in de App. 

Wil je dat de checklist zichtbaar wordt bij een klant onder de groene knop? Dan koppel je de checklist aan een Klant.

Wil je dat de checklist zichtbaar wordt bij een Object onder de blauwe knop? Dan koppel je de checklist aan een Object.

Wil je dat de checklist zichtbaar wordt bij een Unit onder de oranje knop? Dan koppel je de checklist aan een Unit.


Klanten:

Vul hier de klant in waaraan je de checklist wilt koppelen. 


Objecten van Klanten:

Mocht je een checklist willen koppelen aan alle objecten van één klant, dan kun je hier de klant invullen.


Objecten:

Vul hier de Objecten in waaraan je de checklist wil koppelen. 


Units van Objecten:

Mocht je een checklist willen koppelen aan alle units van één object, dan kun je hier het object invullen.


Units:

Vul hier de Units in waaraan je de checklist wil koppelen. 


4. Kies voor Opslaan om de wijzigingen definitief te maken. 


Belangrijk: Controleer de instellingen in de module Checklist definitie! Dit is bepalend voor waar je de checklist mag zien/lopen.
Om dit te controleren ga je naar Beheer -> Modules -> Checklist definitie.