In het Leviy dashboard is het mogelijk om een overzicht van meldingen te exporteren.

De export is naar .csv formaat en hierdoor is het mogelijk dat er speciale tekens in het bestand staan.

De oorzaak is dat een bestand in .csv formaat leestekens niet goed kan verwerken en dit weergeeft in speciale tekens.


Met onderstaande stappenplan is het mogelijk om deze speciale tekens om te zetten naar de oorspronkelijke tekst:

  • Exporteer de meldingen vanuit het Leviy Dashboard d.m.v. de exporteren knop


  • Open Excel
  • Importeer de data via Gegevens -> Externe gegevens ophalen -> Uit tekst (Data ->From Text/CSV)
  • Navigeer naar het bestand (doorgans in de Downloads folder)
  • In de import wizard wijzig Oorspronkelijk bestand naar "65001: Unicode (UTF-8)"
  • Wijzig de scheidingstekens naar Puntkomma en het bestand is gereed