Dit artikel bevat een handleiding voor het planningsdashboard. 

Locatie: Leviy Dashboards

Taal: Engels


Overzichtsgetallen planing

Aan de bovenzijde van het dashboard staan getallen die de planningsvoortgang weergeven. Met de klok mee: 

  1.  CARRIED OUT - Hier vind je hoeveel controles zijn uitgevoerd. De balk geeft aan hoe dit getal zich verhoudt tot het aantal geplande controles. 

  2.  COULD NOT START - Dit getal geeft aan hoeveel controles niet konden worden gestart.

  3.  REMAINING PLANNED ASSESSMENTS - Dit getal geeft aan hoeveel geplande controles nog open staan. Deze controles zijn niet uitgevoerd en er is ook niet aangegeven dat ze niet gestart konden worden. 

  4.  PLANNED - Dit zijn het totaal geplande controles. 

  5.  EXECUTED NOT PLANNED - Het kan gebeuren dat controles niet zijn uitgevoerd via de planningsmodule maar via het object. In dit geval worden controles gezien als buiten de planning (executed not planned). Deze controles zullen dus ook niet verschijnen in de planningsmodule. Omdat we niet zeker kunnen weten of deze controles ook daadwerkelijk zijn bedoeld als geplande controle, worden deze niet verrekend met het totaal resterende planning. 

  6.  DEADLINE EXPIRED (NOT EXECUTED) - Als laatste, zijn er nog het aantal controles waarvan de deadline is verlopen. Deze controles zijn niet uitgevoerd en er is niet aangegeven dat er niet gestart kan worden. Detailpagina's

Er is de mogelijkheid om meer  details te zien op basis van deze getallen. Door middel van de detail pop-up is er te zien op welke controles de overzichtsgetallen betrekking hebben; bijvoorbeeld welke controles niet gestart konden worden en welke redenen hiervoor zijn opgegeven. Om deze overzichten in te zien, klik je op de cijfers waar het volgende icoon naast staat ().


Voortgangsgrafieken

Naast de overzichtsgetallen zijn er ook voortgangsgrafieken beschikbaar. Deze zijn op de onderste helft van het dashboard te vinden. 

De voortgangsgrafieken zijn beschikbaar per maand, per rayon manager (*), per klant en per type geplande controle. om te wisselen tussen de overzichten, klik je op 

de tabjes onder "Progress per:". 

(*) Het tabblad rayon manager is alleen beschikbaar als er rayon manager groepen zijn gedefineerd met de tekst 'RM ' of 'rayon' in titel van de groep. 


Doordrillen

Er is de mogelijkheid om door te drillen in de voortgangsgrafieken. Bij het overzicht per maand, kan er gewisseld worden naar een weekelijks overzicht en bij de overzichten per rayon manager en klant kan er gewisseld worden naar een overzicht per object. Door met een rechter muisklik, op de waarde waarop je in wil zoomen te klikken, kan er worden ingezoomd. 

Filters

 Op elk dashboard bevinden zich een aantal filters waarmee de weergave op het dashboard aangepast kan worden.

Op dit dashboard kun je filteren op klant, object, groep, het type controle (DKS, Checklist, Formulier), het specifieke controle type en op datum.