Een unit kan gekoppeld worden aan een unit categorie. Het is natuurlijk mogelijk dat de unit categorie met de loop van de tijd wijzigt.
Volg de onderstaande stappenplan om de unit categorie te wijzigen.


Vanaf de unit pagina:


  • Selecteer de regel(s) waarvoor de Unit categorie moet worden aangepast. De regels zijn geel gearceerd
  • Klik de blauwe knop Wijzig Unit categorie
  • Kies de gewenste Unit Categorie
  • Bevestig de keuze door op de blauwe knop Opslaan te klikken.