Belangrijke informatie
Lukt het je niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


Met de Housekeeping module is het mogelijk de dagelijkse operatie van het hotel volledig digitaal aan te sturen. De dagelijkse werkzaamheden komen geautomatiseerd via de PMS bij Leviy binnen. De Housekeeping manager kan alle dagelijkse taken direct online plannen en organiseren. Lees hier hoe je deze planning in Leviy maakt. Wil je na het maken van de planning nog wijzigingen maken? Volg dan de onderstaande stappen.


Wijzigingen die doorgevoerd kunnen worden zijn:


Alle wijzigingen in het Dashboard beginnen met de onderstaande twee stappen:

1. Navigeer via de menubalk naar het gewenste Object

2. Klik links in de lokale navigatie op HousekeepingVolgorde van de geplande kamers wijzigen

Dashboard

Om de volgorde van de geplande kamers te wijzigen volg je eerst stap 1 en 2 zoals hierboven benoemd. De volgorde van de geplande kamers kan op twee manieren worden gewijzigd. 

  • Sorteren op kamernummer, vrije kamers of bezette kamers
  • Handmatig één of meerdere kamers naar boven of beneden plaatsen


3. Klik op de naam van de Room Attendant. 

De planning van de Room Attendant wordt zichtbaar aan de rechterkant van het scherm. 

4. Pas de volgorde van de planning op één van de volgende manieren aan:

- Klik op Sorteren op en selecteer de wijze waarop je de planning wilt sorteren: Kamernummer, Vrije kamers bovenaan of Bezette kamers bovenaan
- Klik op de kamer die je wilt verplaatsen en sleep deze kamer naar boven of benedenApp


1. Ga via Housekeeping naar de Room Attendant, waarvan je de volgorde van taken wilt wijzigen

2. Klik op de puntjes rechts naast de kamer en sleep deze naar boven/beneden.


Reeds ingeplande taak wijzigen

Het is mogelijk dat een taak gedurende de dag wijzigt, bijvoorbeeld een Checkout naar een Stayover wanneer gasten een nacht bij boeken. Deze taak kan worden gewijzigd in het Dashboard. Om de schoonmaaktaak te wijzigen, volg je eerst stap 1 en stap 2 die bovenaan dit artikel staan vermeld. 


3. Verwijder de taak uit de planning van de Room Attendant

a. Klik op de naam van de Room Attendant

De planning van de Room Attendant wordt zichtbaar aan de rechterkant van het scherm. 

b. Selecteer de kamers die je wilt verwijderen door de Checkbox aan te vinken of op Selecteer Alles te klikken

c. Klik op Ontkoppelen

d. Klik op Bevestig 

4. Wijzig de schoonmaaktaak van de unit

a. Klik in de lokale navigatie op Units

b. Selecteer de unit, waarvan je de schoonmaaktaak wilt wijzigen: de regel wordt geel

c. Klik rechtsboven op Acties en dan op Status wijzigen

Een popup scherm verschijnt waarin je de status van de unit (kamer) kunt wijzigen

d. Selecteer bij Taak de nieuwe taak voor deze unit

e. Klik vervolgens op opslaan en de taak is gewijzigd

5. Plan de gewijzigde taak in

a. Klik in de lokale navigatie op Housekeeping

b. Klik, naast de naam van de Room Attendant, op Toevoegen

c. Selecteer de Unit waarvan je de schoonmaaktaken aan de Room Attendant wilt toewijzen
d. Selecteer eventueel onderaan het pop-up scherm de Supervisor

e. Klik op Bevestig
Wijzig de status, taak, label of opmerking van een unit

Volg de onderstaande stappen om de status, taak label of opmerking van een unit toe te voegen, te verwijderen of aan te passen. 

3. Klik links in de lokale navigatie op Units

4. Selecteer de unit(s) waarvoor de labels moet worden aangepast 

5. Klik op Acties en vervolgens Wijzig status

Vul de informatie in van één of meerdere velden die je wilt wijzigen:

a. Selecteer de gewenste Schoonmaakstatus via het drop-down menu

b. Selecteer de gewenste Beschikbaarheidsstatus via het drop-down menu

c. Selecteer de gewenste Taak via het drop-down menu of  verwijder de taak door de Checkbox aan te vinken

d. Selecteer de gewenste Label via het drop-down menu

e. Noteer bij Opmerking de gewenste tekst

6. Klik op Opslaan

De informatie van de geselecteerde unit(s) zijn gewijzigd.


Let op
- Het wijzigen van een taak of label is enkel mogelijk voor units van dezelfde unit categorie.
- Het bovenstaande wijzigingen zijn enkel mogelijk voor units die (nog) niet zijn toegewezen aan een Room Attendant.

De toegewezen Room Attendant wijzigen

Dashboard

Het kan voorkomen dat gedurende de dag kamers gewisseld worden door Room Attendants, bijvoorbeeld omdat de Room Attendant door diverse oorzaken achterloopt op schema of omdat er kamers nog niet uitgecheckt zijn, waardoor de Room Attendant deze nog niet kan schoonmaken.

Volg de onderstaande stappen om de toegewezen Room Attendant van een kamer te wijzigen.


3. Verwijder de taak uit de planning van de Room Attendant

a. Klik op de naam van de Room Attendant

De planning van de Room Attendant wordt zichtbaar aan de rechterkant van het scherm. 

b. Selecteer de kamers die je wilt verwijderen door de Checkbox aan te vinken of op Selecteer Alles te klikken

c. Klik op Ontkoppelen

d. Klik op Bevestig 

4. Plan de gewijzigde taak in

a. Klik, naast de naam van de Room Attendant, op Toevoegen

b. Selecteer de Unit waarvan je de schoonmaaktaken aan de Room Attendant wilt toewijzen
c. Selecteer eventueel onderaan het pop-up scherm de Supervisor

d. Klik op Bevestig

App


1. Ga via Housekeeping of Units naar de unit die je wilt toewijzen

2. Klik onder Acties op de knop Room Attendant toewijzen
3. Klik op de naam van de Room Attendant. De lijst met medewerkers verschijnt

4. Selecteer de Room Attendant die je aan de kamer wilt toewijzen

5. Klik op Toewijzen


Tip
De lijst met medewerkers toont enkel de medewerkers die je ingepland hebt voor die dag. Wil je een extra schoonmaker inplannen? Klik hier om meer te lezen over het maken van een Planning.