Belangrijke informatie
Lukt het je niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


In Leviy kunnen normtijden bij unit categorieën worden ingevoerd voor de schoonmaak van de verschillende kamers.

Met het gebruik van de App wordt een schoonmaaktijd geregistreerd, zodra de Room Attendant op Start heeft gedrukt. Gedurende de dag kan deze tijd worden bekeken in het Dashboard en in de App. In het Dashboard kunnen diverse 'Rapportages' worden geëxporteerd.


Kies hieronder welke van toepassing is:


Actuele schoonmaaktijden inzien in Dashboard

Volg de onderstaande stappen om de actuele schoonmaaktijden in het Dashboard te bekijken.

1. Navigeer via de menubalk naar het Object

2. Klik in het menu aan de linkerkant op Housekeeping
3. Op deze pagina vind je de planning van de schoonmaaktaak per Room Attendant

Achter de naam van de Room Attendant staat een tijd, bijvoorbeeld 4m.

- Zijn de minuten groen? Dan loopt de gekozen Room Attendant X minuten voor op het schema

- Zijn de minuten rood? Dan loopt de gekozen Room Attendant X minuten achter op het schemaTip
Het is mogelijk om Room Attendants in de App inzicht te geven in hun eigen voortgang. Dit kan worden geactiveerd bij het Object. Vink 'Geef room attendants inzicht in voortgang' aan.

Actuele schoonmaaktijden inzien in App

Volg de onderstaande stappen om de actuele schoonmaaktijden in de app te bekijken.

1. Klik via het homescherm op de knop Housekeeping

2. Hier zie je per Room Attendant en per lijst een indicator aan de rechterkant

- Is de indicator groen? Dan loopt de gekozen Room Attendant X minuten voor op het schema

- Is de indicator rood? Dan loopt de gekozen Room Attendant X minuten achter op het schema


Rapportage schoonmaaktijden

1. Navigeer via de menubalk naar het Object

2. Klik in het menu aan de linkerkant op Housekeeping statistieken

3. Selecteer in de eerste dropdown Rapportage Schoonmaaktijd overzicht per week
4. Selecteer de Datum de week waarvan je het overzicht wilt opvragen
5. Klik op Bevestigen om de rapportage op te vragen

In het overzicht is een vergelijking te zien tussen de 'Normtijd' en de 'Gemiddelde tijd' onderverdeeld per taak en unit categorie.
Normtijden aanpassen

In de Housekeeping module is per unit categorie de normtijd van de verschillende schoonmaaktaken gekoppeld, waardoor er inzicht kan worden gegeven in de voortgang van de schoonmakers. Aan de hand van onderstaand stappenplan kan de schoonmaaktijd van een taak worden aangepast.

1. Navigeer via de menubalk naar het Object

2. Klik in het menu aan de linkerkant op Unit categorie

3. Klik op de titel van de unit categorie

4. Klik op Taken

5. Klik op de taak waarvan de normtijden moeten worden aangepast

6. Druk rechtsboven op Bewerken

7. Wijzig de schoonmaaktijd en/of de controletijd

8. Klik op Opslaan