Hieronder opsomming punten die relevant zijn voor een uitgebreide beeldvorming. Niet alle punten worden behandeld, maar punten die naar voren komen in feedback en vragen.


 1. Dagelijks om 01:00 wordt de spreadsheet uitgelezen en worden de ingevoerde regels gepland in Leviy Dashboard

 2. Dagelijks om 02:00 worden de klanten en objecten (hierna entiteiten) in de spreadsheet geüpdatet

 3. Voor elke regel in de spreadsheet geldt dat er een aantal dagen vooruit wordt gepland, dit aantal is afhankelijk van de gekozen frequentie. 

  1. Hoe in dit z’n werk gaat is als volgt: Op het moment dat je de frequentie maandelijks hebt gekozen wordt er 31 dagen vooruit gecontroleerd of er op die specifieke dag iets moet worden ingepland. Als dit zo is, wordt er gepland en als dit niet zo is gebeurt er niets.

  2. In de huidige versie van frequentie-planning heeft geen enkele andere input (zoals bijvoorbeeld de startdatum) invloed op het aantal dagen dat er vooruit wordt gepland

 4. De startdatum heeft enkel een beperkende invloed op de planning, je kunt hiermee bijvoorbeeld alvast invoeren dat over 6 maanden een serie controles moeten worden meegenomen in de planning

  1. Je kunt de startdatum dus niet gebruiken om vanaf een datum in het verleden te plannen

 5. Op het moment dat de naam of referentie van een entiteit wijzigt komt de door de gebruiker ingevoerde informatie op tabblad 2 niet meer overeen met de in Leviy Dashboard bekende informatie. Hierdoor kan het systeem niet meer herleiden om welke entiteit het exact gaat. De namen van entiteiten moeten dus worden geüpdatet / up-to-date worden gehouden in tabblad 2.Voorbeeldcases


Case 1: Ik heb een nieuw object in Leviy Dashboard ingevoerd op 17 februari. Ik wil dat op dit object maandelijks een DKS wordt ingepland. Waarom komt de eerste DKS niet direct op 1 maart in mijn planningsoverzicht?


Antwoord: Bij de frequentie Maandelijks plant het systeem 31 dagen vooruit. Om 31 dagen vooruit te plannen op 1 maart moet de regel op 29 januari om 01:00 in de spreadsheet staan om verwerkt te kunnen worden. De volgende DKS wordt op 1 maart om 01:00 in Leviy Dashboard gepland, dat is namelijk de DKS van 1 april (1 april 2021 - 31 dagen = 1 maart).


Case 2: Er is besloten de frequentie van DKS controles te verhogen op object A. De frequentie gaat van maandelijks naar wekelijks op maandag en deze wijziging wordt op 17 februari in de spreadsheet verwerkt. Wat gebeurt er nu met mijn oude maandelijkse planning en wanneer krijg ik de nieuwe wekelijkse planning te zien?


Antwoord: DKS die eenmaal in Leviy Dashboard zijn gepland kunnen niet vanuit de spreadsheet worden gewijzigd en blijven dus gepland staan mochten ze al in Leviy Dashboard staan. 
Wat betreft de nieuwe wekelijkse planning geldt hetzelfde als bij de vorige case, er wordt bij de frequentie wekelijks op maandag 7 dagen vooruit gepland. De eerste maandag die gepland wordt is 1 maart en die komt in Leviy Dashboard op 22 februari om 01:00. 
Maandag 22 februari zou op 15 februari om 01:00 in de spreadsheet moeten staan om zichtbaar te worden in Leviy, maar omdat de wijziging pas op 17 februari in de spreadsheet stond, wordt 22 februari geen DKS ingepland.