Checklists - Analytics bord

Gewijzigd op Wed, 12 Apr 2023 om 03:18 PM

Belangrijk
Alle filters die u selecteert met de widgets of met de filterselectie hebben effect op de widgets op dat bord


De checklist module in Leviy kent veel mogelijkheden, lees hier meer over onze Checklist module. Zo kun je deze inzetten voor een simpele schoonmaakcheck, registratielijst, HACCP, legionella controle, een tevredenheidsonderzoek en nog veel meer. Met behulp van Analytics kun je de opgebouwde data analyseren. Onderstaand vind je een korte uitleg wat je met de verschillende Checklist bords kunt analyseren.


Tip
Voor alle bords is onze tip om bij het Widget 'Uitgevoerd per definitie' een checklist definitie te kiezen, het bord wordt automatisch gefilterd op deze definitie en geeft zo veel waardevolle informatie.

1. Overzicht

Dit overzichtsbord geeft een Objectleider inzicht in de uitgevoerde checklists en de daarbij horende scores per checklist, (sub)categoriën en items. Het geeft inzicht in de focuspunten en de verbetering over een periode. 


2. Checklist scores

Met het Checklist scores bord krijg je gedetailleerder inzicht in de scores van de uitgevoerde checklists, per checklist, (sub)categoriën en items. Het bord toont de hoeveelheid uitgevoerde checklist, uitgevoerd per gebruiker en het percentage Onvoldoende/Voldoende. De mediaan en gemiddelde score toont je het verloop van de score over een periode. 


3. (Sub)categorie scores

Wil je specifieker inzicht in de scores per (sub)categorie? In het bord (Sub)categorie scores wordt er dieper gekeken naar (sub)categorieën. Met een lijn diagram kan je duidelijk zien welke (sub)categorien goed gaan en welke meer aandacht nodig hebben. 


4. Scores

In het Items bord krijg je inzicht in de items en antwoorden van de checklists. Er wordt gekeken naar het gemiddeld score van de items per (sub)categorie.


Tip
- Het verschil tussen de widgets "Items met score" en "Items zonder score" heeft te maken of er een Cijferdefinitie aan vast zit of niet. 
- Checklists kunnen veel items bevatten, maak gebruik van de afkadering onder het widget om items duidelijker in beeld te krijgen.


5. Schoonmakers

In een checklist kan de schoonmaker worden ingevuld of staat deze automatisch gekoppeld, indien er een schoonmaker aan de unit is toegewezen. Het Schoonmaker bords geeft de scores & uitgevoerde checklists van de schoonmakers weer. In de resultaten kun je zien bij welke schoonmaker de meeste of de minste checklists zijn uitgevoerd en de verhouding onvoldoende/voldoende.


6. Laatst uitgevoerde checklists

Dit bord maakt het mogelijk om te achterhalen wanneer de laatste checklists zijn uitgevoerd en de tabel onderaan geeft met aan op welke entiteiten nog nooit een checklist is uitgevoerd.


Tip
Als er bij laatst uitgevoerd N\A staat betekent dat hier nog niet een checklist op is uitgevoerd.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren