Binnen de rechten / permissies van een rol is in te stellen dat je een goedkeurgrens wilt terug zien in een DKS.

Als dit is aangevinkt zal bij de DKS niet alleen het aantal geconstateerde fouten worden weergegeven, maar ook een score.


Hieronder lees je hoe deze score wordt berekend.


Tijdens de DKS controle worden ruimten gecontroleerd. Elke ruimte behoort toe aan een ruimtesoort, welke gekozen wordt bij het invoeren in de App. 

De ruimtesoort bevat een specifieke selectie elementen. Geconstateerde fouten op deze elementen worden geturfd in het systeem.
Na uitvoering van de controle wordt per ruimtesoort berekend welk percentage elementen foutloos is gebleven. Het aantal fouten of het type van de fout heeft geen invloed. 

Van de scores per ruimtesoort wordt vervolgens een gemiddelde berekend, dat de eindscore vormt. Ruimtesoorten die geen onderdeel uitmaken van de controle worden niet meegenomen in de berekening van de eindscore. 


Daarnaast is er in de DKS configuratie een goedkeurgrens vastgelegd. Boven de goedkeurgrens krijgt de controle een Voldoende, hieronder een Onvoldoende.

 

Het aantal ruimten is niet van belang. Er wordt bepaald of een ruimtesoort deel uitmaakte van de controle. 

Indien dit zo is, wordt per ruimtesoort de score bepaald, en later daarvan een gemiddelde berekend.
85% betekent dat 85% van de elementen per ruimtesoort foutloos moet zijn. De score op een ruimtesoort kan hierbij het andere compenseren.


Voorbeeld:

Ruimtesoort sanitair 50 elementen

Ruimtesoort verkeersruimten 25 elementen

 

Bij een DKS controle met 7 sanitaire ruimten is de goedkeurgrens 50 x 15% = 7.5 elementen > 7 verschillende elementen waarop fouten zijn toegestaan, daarna onvoldoende.

Bij een DKS controle met 7 verkeersruimten is de goedkeurgrens 25 x 15% = 3.75 elementen > 3 verschillende elementen waarop fouten zijn toegestaan, daarna onvoldoende.

Bij een DKS controle met meerdere ruimtesoorten, bijv. 4x sanitair en 3x verkeer, kan het ene ruimtesoort de andere compenseren, omdat het gemiddelde van de ruimtesoorten de eindscore bepaald, en er dan pas met de norm wordt vergeleken.

 

Deze berekening is erop gebaseerd dat een DKS voor de aansturing van de medewerker wordt gebruikt, en een herhaalde fout (op hetzelfde element) een beperkte doorrekening mag hebben.