Belangrijke informatie
Lukt het je niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


Een DKS geeft inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden, waardoor de schoonmaker gericht aangestuurd kan worden. Een DKS kan vanuit de App worden gestart. Dit kan vanuit de planning, maar je kunt ook een DKS ad hoc starten.


Kies hieronder welke van toepassing is:


DKS starten vanuit de planning

Om een DKS vanuit de planning te starten volg je onderstaande stappen:


1. Op het homescherm van de App of op het object overzicht scherm het betreffende object vind je de openstaande controles. Swipe om de verschillende controles te bekijken of klik op Alle om alle controles te bekijken. 

2. Klik op juiste controle om de DKS te starten.


Tip
Mocht je de controle niet uit kunnen voeren, klik op de betreffende controle en klik op Ik kan niet starten in plaats van Start controle en voer de reden waarom je de controle niet kunt uitvoeren in.


3. De DKS wordt gestart en de gegevens worden getoond

a. Gegevens

- Wanneer ruimten en delen in Leviy zijn geïmporteerd, kies je bij Delen het gewenste deel

- Voeg eventueel een omschrijving toe

- Wanneer schoonmakers zijn toegevoegd aan Leviy, kies je de betreffende schoonmaker

- Controleer of de gegevens juist zijn en klik op Bevindingen


b. Bevindingen

- Kies bij elk onderdeel het juiste oordeel

- Controleer of de bevindingen juist zijn ingevuld en ga verder naar Ruimten


c. Ruimten

- Klik op Ruimte toevoegen- Kies de gewenste ruimte uit de lijst of vul handmatig de ruimte in en kies de juiste ruimtecategorie

- Klik op Toevoegen om op te slaan


d. Beoordelen van de elementen in een ruimte 

- Klik op de toegevoegde ruimte. Een scherm met alle te controleren elementen verschijnt

- Kies het element dat beoordeeld moet worden

- Is er een fout geconstateerd? Klik op Toevoegennaast vuil, methode of periodieke fout

- Voeg eventueel extra tekstuele informatie toe over deze fout

- Voeg eventueel foto's (max. vier) toe door onderin het scherm op de knop ‘Filmrol’ of ‘Maken’ te klikken

- Klik, zodra de beoordeling compleet is, op Opslaanrechtsboven.

De beoordeling is nu toegevoegd.


Tip
Door op de woorden ‘Vuil‘, ‘Methode‘ of ‘Periodiek‘ te klikken wordt een fout van dit type toegevoegd. Dit wordt zichtbaar door middel van een cijfer aan het einde van de regel. Door op het min-teken achter een regel te klikken wordt een fout van dit type in mindering gebracht.


Tip
Je kunt aan het aantal fouten achter de naam van een element zien of deze is beoordeeld. Degeeft aan dat er een verklaring en/of een foto is toegevoegd aan de beoordeling.


e. Afronding (Indien van toepassing)

- Klik op toevoegen of Handmatige invoer
- Vul de gegevens in en klik op Paraaf
- Klik op Opslaan rechtsboven en de aanwezige persoon is toegevoegd


4. Klik op Opslaan rechtsboven in het scherm

5. Klik op Verzenden om de controle af te ronden


Let op
Wanneer er een calamiteit is, kun je op het pijltje linksboven klikken om de controle tussentijds op te slaan. Op het homescherm kun je de DKS terugvinden en hervatten.DKS ad hoc starten

Stappen om de DKS ad hoc te starten:

1. Klik op het homescherm op Objecten

2. Klik op het gewenste object

3. Klik onder Acties op de DKS

    

Let op
Het kan zijn dat er meerdere DKS definities beschikbaar zijn voor dit object. Klik in dat geval op Start DKS, hierna verschijnt een menu met de verschillende DKS definities. Kies diegene die je wilt gebruiken.


3. De DKS wordt gestart en de gegevens worden getoond

a. Gegevens

- Wanneer ruimten en delen in Leviy zijn geïmporteerd, kies je bij Delen het gewenste deel

- Voeg eventueel een omschrijving toe

- Wanneer schoonmakers zijn toegevoegd aan Leviy, kies je de betreffende schoonmaker

- Controleer of de gegevens juist zijn en klik op Bevindingen


b. Bevindingen

- Kies bij elk onderdeel het juiste oordeel

- Controleer of de bevindingen juist zijn ingevuld en ga verder naar Ruimten


c. Ruimten

- Klik op Ruimte toevoegen- Kies de gewenste ruimte uit de lijst of vul handmatig de ruimte in en kies de juiste ruimtecategorie

- Klik op Toevoegen om op te slaan


d. Beoordelen van de elementen in een ruimte 

- Klik op de toegevoegde ruimte. Een scherm met alle te controleren elementen verschijnt

- Kies het element dat beoordeeld moet worden

- Is er een fout geconstateerd? Klik op Toevoegennaast vuil, methode of periodieke fout

- Voeg eventueel extra tekstuele informatie toe over deze fout

- Voeg eventueel foto's (max. vier) toe door onderin het scherm op de knop ‘Filmrol’ of ‘Maken’ te klikken

- Klik, zodra de beoordeling compleet is, op Opslaanrechtsboven.

De beoordeling is nu toegevoegd.


Tip
Door op de woorden ‘Vuil‘, ‘Methode‘ of ‘Periodiek‘ te klikken wordt een fout van dit type toegevoegd. Dit wordt zichtbaar door middel van een cijfer aan het einde van de regel. Door op het min-teken achter een regel te klikken wordt een fout van dit type in mindering gebracht.


Tip
Je kunt aan het aantal fouten achter de naam van een element zien of deze is beoordeeld. Degeeft aan dat er een verklaring en/of een foto is toegevoegd aan de beoordeling.


e. Afronding (Indien van toepassing)

- Klik op Toevoegen of Handmatige invoer
- Vul de gegevens in en klik op Paraaf
- Klik op Opslaanrechtsboven en de aanwezige persoon is toegevoegd


4. Klik op Opslaan rechtsboven in het scherm

5. Klik op Verzenden om de controle af te ronden


Let op
Wanneer er een calamiteit is, kun je op het pijltje linksboven klikken om de controle tussentijds op te slaan. Op het homescherm kun je de DKS terugvinden en hervatten.