Belangrijke informatie
Lukt het je niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


Bij het lopen van een DKS, MKS of RMQS controle controleer je elementen in een ruimte. Deze ruimten kun je tijdens het controleren handmatig in de App invoeren, maar je kunt er ook voor kiezen om de ruimtestaat van een object in het Dashboard in te voeren, zodat de controleur eenvoudig één van de ruimten kan selecteren. 


Klik hieronder op het onderwerp waar je meer over wilt weten:


Ruimte aanmaken

Volg de onderstaande stappen om een ruimte aan te maken:


1. Kies het object waar je de ruimten wilt toevoegen

2. Klik in het linker menu op Ruimten

3. Klik rechtsboven op Toevoegen 

4. Vul de volgende gegevens in:

a. Vul de Titel in.

b. Vul het Ruimte nummer in.

c. Kies de Ruimtesoort.

d. Vul de oppervlakte in.

e. Vul de indeling in.

     5. Klik op Opslaan


Ruimte importeren

Met behulp van onderstaande stappen kun je ruimten importeren:

1. Klik in de menubalk bovenaan op Beheer en dan op Importeren

2. Kies bij stap 1 voor Ruimten

3. Download bij stap 2 de Template


4. Open de template en vul de volgende gegevens in

a. Kolom A: Vul het Object_id in. Deze vind je in het Dashboard bij het betreffende object. Navigeer naar het object en zoek in de URL het ID op, zie onderstaande screenshot.

b. Kolom B: Vul hier het Ruimtenummer in

c. Kolom C: Vul hier de Titel van de ruimte in, bijvoorbeeld: Kantoor Directie, Dames Toilet, Magazijn et cetera. 

d. Kolom D: Vul hier de Ruimtecategorie in

e. Kolom E: Vul hier de oppervlakte van de ruimte in indien toepasselijk (Dit veld word alleen voor RQMS gebruikt)

f. Kolom F: Vul hier de Indeling in door na layout_ de naam van de layout in te vullen, bijvoorbeeld layout_Verdieping, layout_Taak of layout_Bouwdeel.

5. Sla de template op met de gewenste naam

    

Let op
Controleer in de DKS definitie welke ruimtesoorten er in de DKS zitten en die van toepassing zijn op het object waarvoor de ruimtestaat wordt geïmporteerd. Deze ruimtesoorten moeten namelijk exact overeenkomen, alleen dan worden de ruimten beschikbaar in de DKS.


6. Open het Dashboard

7. Upload bij stap 2 het net ingevulde en opgeslagen bestand van de ruimten

8. Klik op Volgende


Het importeren van de ruimten wordt gestart. Na afloop wordt aangegeven hoeveel regels er succesvol geïmporteerd zijn en eventuele overgeslagen regels.


9. Klik op Doorgaan en de import is voltooid.


Let op
Laat de dikgedrukte tekst in rij 1 en 2 van het Excel bestand altijd ongewijzigd. Met uitzondering van kolom E, deze titel begint altijd met 'layout_'. Alleen met deze gegevens kan Leviy het bestand importeren.