Belangrijke informatie
Lukt het niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


Door bestanden onder te brengen in Leviy hebben alle gebruikers altijd de benodigde bestanden bij de hand. Voordat een bestand toegevoegd kan worden is het van belang dat je bestandscategorieën aanmaakt. Hiervoor volg je de onderstaande stappen: 


Met een bestandscategorie heb je de mogelijkheid om bestanden te groeperen. Per bestandscategorie kun je aangeven of de categorie beschikbaar mag zijn voor klanten, objecten en/of unit categorieën, ook wel het bereik genoemd. Verder kun je per categorie instellen welke gebruikerstype(s) de bestanden mogen bekijken of beheren:

  • Bekijken - Deze gebruikerstypes mogen de bestanden van de bestandscategorie enkel bekijken.
  • Beheren - Deze gebruikerstypes mogen de bestanden van de bestandscategorie zowel bekijken als toevoegen, bewerken en verwijderen.


Volg de onderstaande stappen voor aanmaken van een bestand categorie:

1. Navigeer naar Bestanden via de App switcher

2. Ga in het linker menu naar Instellingen

De pagina met (alle reeds bestaande) bestandscategorieën wordt nu zichtbaar.

3. Klik rechtsboven op Toevoegenom een nieuwe categorie toe te voegen

4. Vul de gegevens in van de nieuwe Bestandscategorie

a. Vul de Titel in voor de nieuwe bestandscategorie

b. Selecteer bij Bereik waar de bestandscategorie getoond mag worden

c. Selecteer de gebruikerstypes die bestanden van deze bestandscategorie alleen mogen Bekijken

d. Selecteer de gebruikerstypes die bestanden van deze bestandscategorie mogen Beheren

e. Klik op Toevoegen om de bestandscategorie toe te voegen