Belangrijke informatie
Lukt het je niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


Een MKS controle lijkt veel op de DKS controle. Waarvoor de DKS controle meer een intern meetinstrument is, lijkt de MKS controle veel meer op een VSR meting. In tegenstelling tot de DKS controle werkt de MKS controle namelijk met puntenaftrek. Om een MKS uit te voeren met de App dient hier eerst MKS definitie voor geconfigureerd te worden in het Dashboard. 


Let op
In de onderstaande stappen zijn wij ervan uit gegaan dat de elementen al zijn toegevoegd. Heb je dit nog niet gedaan? Lees dan hier hoe je de elementen toevoegt. 


Volg de onderstaande stappen om een nieuwe MKS definitie aan te maken:

1. Klik in de menubalk bovenaan op Beheer en dan op MKS definities

2. Klik rechtsboven op Toevoegen

3. Vul de volgende informatie in:

    a. Bij Titel vul je de titel van de MKS definitie in

    b. Geeft aan op welke objecten je de MKS definitie mag uitvoeren

- Kies je voor objecten van klanten: dan koppel je de MKS definitie aan alle objecten van de geselecteerde klanten

- Kies je voor objecten: dan koppel je de MKS defintie aan losse objecten

    c. Geef aan of je de MKS definitie wilt uitvoeren op Ruimten of Units

    d. Geef het minimum aantal ruimten op die gecontroleerd moeten worden

    e. Geef het maximum aantal ruimten op die gecontroleerd moeten worden

    f. Voeg eventueel Fatale vragen toe

    g. Geef aan of Aanwezigen gewenst of verplicht zijn

    h. Klik op Opslaan

   


4. Klik op de MKS definitie die zojuist is toegevoegd

5. Klik op Wegingsfactoren

6. Klik op Element toevoegen om nieuwe elementen toe te voegen7. Klik op Toevoegen

8. Vul het volgende in:

    a. Selecteer een categorie

    b. Geef de wegingsfactor van de categorie

9. Klik op Toevoegen
10. Klik op Bewerken 

11. Vul de puntenaftrek in van het element bij die ruimtesoort

12. Klik op Opslaan


Dit was de laatste stap, je hebt nu een MKS definitie aangemaakt.