Hoe configureer ik werkprogramma’s voor mijn object?

Gewijzigd op Wo, 24 Apr om 2:24 PM

Belangrijke informatie
Lukt het niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je dan niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


Het configureren van een werkprogramma bestaat uit een aantal stappen; het aanmaken van het werkprogramma, het ingeven van een startdatum, het koppelen van units en vervolgens het aangeven van de taak definities met de juiste frequenties binnen het werkprogramma.


Allereerst moet het werkprogramma worden aangemaakt en daarna kan de inhoud worden bepaald. Er is een optie om alle stappen handmatig uit te voeren, maar er is ook een mogelijkheid om de werkprogramma’s aan te maken en te koppelen aan units door deze te importeren. Kies hieronder of je de uitleg wilt hebben voor de handmatige handelingen of de uitleg voor de Importmogelijkheid: 


Handmatig configureren

Volg de onderstaande stappen - A t/m D - om handmatig een werkprogramma aan te maken:


A. Het aanmaken van het werkprogramma


1. Ga naar het hoofdmenu en kies Schoonmaak

2. Selecteer een Object

3. Ga in het linkermenu naar Werkprogramma's

4. Klik rechtsboven op Toevoegen 

5. Vul de Titel in van het werkprogramma

6. Klik op Aanmaken


Je hebt nu een werkprogramma aangemaakt. De volgende stap is om de juiste units aan dit werkprogramma te kloppelen. Let op 
Een werkprogramma kan de volgende statussen hebben:
- Actief: Een werkprogramma valt onder 'actief' als de begindatum vandaag of eerder is en de einddatum nul is of in de toekomst ligt.
- Concept: Een werkprogramma valt onder 'concept' als het geen startdatum heeft.
- Inactief: Een werkprogramma valt onder 'inactief' als de einddatum in het verleden ligt.


B. Het koppelen van units 


7. Klik op het juiste tabje (Concept of Inactief) en vervolgens op de titel van het betreffende werkprogramma
8. Klik naast Gekoppelde units op Bewerken 
9. Selecteer de juiste units waarvoor dit werkprogramma geldt
10. Klik op Opslaan


Je hebt nu het aangemaakte werkprogramma gekoppeld aan units. De volgende stap is om de juiste taakdefinities met de frequenties aan dit werkprogramma te kloppelen. C. Het koppelen van de taak definities met de juiste frequenties


11. Klik op het juiste tabje (Concept of Inactief) en vervolgens op de titel van het betreffende werkprogramma 

12. Klik naast Taken op Bewerken
13. Koppel vervolgens de juiste taak definities onder de juiste kopjes

A. Dagelijks

- Kies de juiste Taak definitie

- Selecteer de dagen van de week; doordeweekse dagen, weekend of alle dagen van de week

- Selecteer een Frequentie; eenmaal per dag, 2 - 6 keer per dag

- Klik op Toevoegen

B. Wekelijks

- Kies de juiste Taak definitie

- Selecteer een Frequentie: Wekelijks, Tweewekelijks (oneven) of Tweewekelijks (even)

- Klik op Toevoegen

C. Periodiek 

- Kies de juiste Taak definitie

- Selecteer een Frequentie; Elke twee jaar, 1x per jaar, 2x per jaar, 3x per jaar, kwartaallijks, 5x per jaar, Tweemaandelijks, Maandelijks (één keer per maand), Tweewekelijks, Wekelijks

- Klik op Toevoegen


Je hebt nu ook de juiste taakdefinities met de frequenties aan dit werkprogramma gekoppeld, als de inrichting juist is, rest enkel de nog het ingeven van de startdatum.D. Startdatum instellen voor het werkprogramma 


14. Klik op het juiste tabje (Concept of Inactief) en vervolgens op de titel van het betreffende werkprogramma 

15. Klik op Startdatum instellen naar Actief vanaf

16. Geef de Startdatum in - en eventueel al een einddatum van het betreffende werkprogramma

17. Klik op OpslaanJe hebt nu de werkprogramma's aangemaakt, gekoppeld aan de betreffende units, de inhoud bepaalt en een startdatum gegeven. Volg de bovenstaande stappen - A t/m D - voor alle werkprogramma’s die nodig zijn bij het geselecteerde object.


Let op
Het taakplanningsmoment is ingesteld op 3:00 's nachts, dit betekend dat: - Dagelijkse taakdefinities verschijnen op de dag dat deze is gepland tot maximaal de volgende dag om 03:00 uur, mits deze eerder wordt geregistreerd / geannuleerd.
- Wekelijkse taakdefinities verschijnen van maandag tot en met zondag totdat ze zijn geregistreerd of geannuleerd.
- Tweewekelijkse taakdefinities verschijnen gedurende twee weken totdat ze zijn geregistreerd of geannuleerd. - Periodieke taakdefinities verschijnen in de App tegen het eerste uitvoermoment, tot de eerste registratie. Daarna verdwijnt deze uit de reguliere werkzaamheden lijst tot het moment dat de taak weer bijna aan de beurt is. Lees hier meer over de werking van periodieke taakdefinities.


Let op
- Zodra de startdatum van een werkschema is aangebroken, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de taakdefinities en gekoppelde units in dat werkprogramma. Lees hier hoe wijzigingen aangebracht kunnen worden in werkprogramma's. 

Importeren

Wil je het een stapje makkelijker doen? Dat kan! Er is ook een importfunctie om de de werkprogramma’s aan te maken en gelijk te koppelen met de bijbehorende units. Hiermee voorkom je de handmatige handelingen om de werkprogramma’s aan te maken en te koppelen met de units. De invulling van de werkprogramma’s, welke taak definities en frequenties, blijft wel een handmatige actie. Volg de onderstaande stappen - A t/m C - om werkprogramma's te importeren:


A. Het aanmaken van het werkprogramma inclusief het koppelen van de units


1. Ga naar het hoofdmenu en kies Schoonmaak

2. Selecteer een Object

3. Ga in het linkermenu naar Werkprogramma

4. Kies voor het tabje Koppelingen en klik rechtsboven op Koppelingen importeren 

5. Download de template en vul deze met de juiste gegevens; 

a. Kolom A met de unit nummers 

b. De titel / titels van de werkprogramma(’s) behorend bij de units 

6. Sla de template op en ga terug naar het tabje importeren bij het werkprogramma

7. Upload het bestand en klik op Upload


Je hebt nu de verschillende werkprogramma titels aangemaakt en gelijk gekoppeld aan de betreffende units. Deze zijn te vinden onder het kopje Concept. De volgende stap is het vullen van de werkprogramma's met de betreffende taakdefinities en frequenties.Let op 
Een werkprogramma kan de volgende statussen hebben:
- Actief: Een werkprogramma valt onder 'actief' als de begindatum vandaag of eerder is en de einddatum nul is of in de toekomst ligt.
- Concept: Een werkprogramma valt onder 'concept' als het geen startdatum heeft.
- Inactief: Een werkprogramma valt onder 'inactief' als de einddatum in het verleden ligt.


B. Het koppelen van de taak definities met de juiste frequenties


8. Klik op het juiste tabje (Concept of Inactief) en vervolgens op de titel van het betreffende werkprogramma 

9. Klik naast Taken op Bewerken
10. Koppel vervolgens de juiste taak definities onder de juiste kopjes

A. Dagelijks

- Kies de juiste Taak definitie

- Selecteer de dagen van de week; doordeweekse dagen, weekend of alle dagen van de week

- Selecteer een Frequentie; eenmaal per dag, 2 - 6 keer per dag

- Klik op Toevoegen

B. Wekelijks

- Kies de juiste Taak definitie

- Selecteer een Frequentie: Wekelijks, Tweewekelijks (oneven) of Tweewekelijks (even)

- Klik op Toevoegen

C. Periodiek 

- Kies de juiste Taak definitie

- Selecteer een Frequentie; Elke twee jaar, 1x per jaar, 2x per jaar, 3x per jaar, kwartaallijks, 5x per jaar, Tweemaandelijks, Maandelijks (één keer per maand), Tweewekelijks, Wekelijks

- Klik op Toevoegen


Je hebt nu ook de juiste taakdefinities met de frequenties aan dit werkprogramma gekoppeld, als de inrichting juist is, rest enkel de nog het ingeven van de startdatum.C. Startdatum instellen voor het werkprogramma 


11. Klik op het juiste tabje (Concept of Inactief) en vervolgens op de titel van het betreffende werkprogramma 

12. Klik op Startdatum instellen naar Actief vanaf

13. Geef de Startdatum in - en eventueel al een einddatum van het betreffende werkprogramma

14. Klik op OpslaanJe hebt nu de werkprogramma's aangemaakt, gekoppeld aan de betreffende units, de inhoud bepaalt en een startdatum gegeven. Volg de  stappen  B en C  voor alle werkprogramma’s die nodig zijn bij het geselecteerde object.


Let op
Het taakplanningsmoment is ingesteld op 3:00 's nachts, dit betekend dat:
- Dagelijkse taakdefinities verschijnen op de dag dat deze is gepland tot maximaal de volgende dag om 03:00 uur, mits deze eerder wordt geregistreerd / geannuleerd.
- Wekelijkse taakdefinities verschijnen van maandag tot en met zondag totdat ze zijn geregistreerd of geannuleerd.
- Tweewekelijkse taakdefinities verschijnen gedurende twee weken totdat ze zijn geregistreerd of geannuleerd.
- Periodieke taakdefinities verschijnen in de App tegen het eerste uitvoermoment, tot de eerste registratie. Daarna verdwijnt deze uit de reguliere werkzaamheden lijst tot het moment dat de taak weer bijna aan de beurt is. Lees hier meer over de werking van periodieke taakdefinities.


Let op
- Zodra de startdatum van een werkschema is aangebroken, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de taakdefinities en gekoppelde units in dat werkprogramma. Lees hier hoe wijzigingen aangebracht kunnen worden in werkprogramma's.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren