Belangrijke informatie
In dit artikel wordt er vanuit gegaan dat je de rechten hebt om taken te configureren. Heb je niet de juiste rechten? Neem dan contact op met de Systeembeheerder van jouw organisatie. 


Door het registreren van taken in Leviy is er inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden. Klik hier om meer te leren over het registreren van taken. In het Dashboard is het mogelijk om deze geregistreerde taken te bekijken via Taakgeschiedenis


Volg de onderstaande stappen om de taakgeschiedenis te bekijken:

1. Navigeer via de zoekfunctie in de menubalk naar het Object
2. Klik in het linkermenu op TaakgeschiedenisTip
- Gebruik de filter rechtsboven om de taken van een bepaalde datum te bekijken.
- Om de geregistreerde taken te exporteren naar Excel, klik je op de Grijze knop (Export)