Belangrijke informatie
Om rollen, groepen & gebruikerstypes van een gebruiker te kunnen beheren heb je één van de de volgende gebruikerstypes nodig: HR Medewerker of Systeembeheerder.


In Accounts kun je rollen, groepen en gebruikerstypes aan een gebruiker koppelen.


Groepen

De groep bepaalt welke klanten, objecten en units een gebruiker kan zien in Leviy.


Gebruikers in Leviy hebben toegang tot bepaalde klanten, objecten en units, gebaseerd op de groep waaraan zij zijn gekoppeld. Een groep staat voor een verzameling van klanten en bijbehorende objecten en/of units. Dat kan een selectie zijn, of het totaal van klanten, objecten en units, dat onder een bepaalde organisatie valt.


Rollen

De rol bepaalt, samen met het gebruikerstype, wat een gebruiker mag doen in Leviy.


Binnen Leviy is het mogelijk om, door middel van een rol, te bepalen welke rechten een gebruiker heeft. Een rol is eigenlijk niet meer dan een verzameling van permissies/rechten.


Gebruikerstypes

Het gebruikerstype bepaalt, samen met de rol, wat een gebruiker mag doen in Leviy.


Belangrijke informatie
De logica van gebruikerstypes blijven we ontwikkelen. Op deze pagina vind je de laatste informatie over de logica achter de gebruikerstypes.


Om het beheer te versimpelen zijn gebruikerstypes met vaste logica geïntroduceerd. De verschillende rollen kunnen voor veel onduidelijkheid zorgen binnen een organisatie. Deze gebruikerstypes zullen naarmate we verder ontwikkelen ook mee evolueren en dus steeds meer logica bevatten die aansluit bij de dagelijkse praktijk. Gaandeweg zullen er steeds meer permissies bij de rollen verwijderd worden om deze in logische gebruikerstypes op te nemen.

Onderstaand vind je een overzicht van de huidige logica van de verschillende gebruikerstypes:


Systeembeheerder

  • Accounts - Gebruikers beheren (registreren, wijzigen, blokkeren/deblokkeren en verwijderen)
  • Bestanden - Bestandscategorieën beheren, orphan bestanden beheren, alle bestanden zien en beheren, een bestand in één keer koppelen aan alle klanten/alle objecten/alle unit categorieën.
  • Dashboard - Object configuratie en object inventaris beheren, voorkeuren medewerkers beheren, IoT configuratie beheren, beschikbaarheid statussen beheren, schoonmaak statussen beheren

HR Medewerker

  • Accounts - Gebruikers beheren (registreren, wijzigen, blokkeren/deblokkeren en verwijderen)

Klant

  • Dashboard - Het 'Klanten' menu item wordt als 'Mijn bedrijven' getoond.


Alle gebruikerstypes, behalve de gebruikerstype Klant & Schoonmaker

  • Dashboard - Ruimten, Indelingen en Plattegronden beheren


Alle gebruikerstypes, behalve het gebruikerstype Klant

  • Bestanden - Algemene bestanden inzien