Belangrijke informatie
Om algemene bestanden toe te voegen heb je het gebruikerstype Systeembeheerder nodig.


Door bestanden onder te brengen in Leviy hebben alle gebruikers altijd de benodigde bestanden bij de hand. Bestanden kunnen gekoppeld worden aan één of enkele klanten, objecten of units of beschikbaar gemaakt worden voor alle medewerkers binnen een organisatie. Bestanden die hebben betrekking op alle medewerkers binnen een organisatie kunnen onder Algemene bestanden geplaatst worden. Een bestand dat onder algemene bestanden wordt toegevoegd kan automatisch door ieder gebruikerstype worden ingezien, op het gebruikerstype klant na. Op deze manier kan belangrijke informatie makkelijk binnen de organisatie worden verspreid.


Volg onderstaande stappen om een algemeen bestand toe te voegen:

1. Navigeer in het Dashboard naar Bestanden via de App switcher

2. Klik op Algemene bestanden

3. Klik rechtsboven op de Blauwe knop (Plus)om een nieuw bestand toe te voegen

4. Voeg de benodigde informatie van het bestand toe

a. Selecteer bestand

- Klik op Bladeren of sleep een bestand naar het venster

- Kies het bestand dat je toe wilt voegen

- Klik op Volgende

b. Eigenschappen

- Voer bij Titel de titel van het bestand in 

- Voer indien wenselijk bij Omschrijving een uitgebreidere omschrijving toe aan het bestand 

- Klik op Volgende om het bestand toe te voegen