Belangrijke informatie
Lukt het niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je dan niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen. 


De basis configuratie in Leviy bestaat onder andere uit klanten, objecten en units. Het is belangrijk dat je ze in deze de volgorde toevoegt. Dus eerst maak je de klant aan, vervolgens de objecten. Indien wenselijk, kun je bij een object units toevoegen. 


Klik hieronder op het onderwerp waar je meer over wilt weten:


Klant aanmaken

Volg de onderstaande stappen om een klant aan te maken:


1. Klik boven in de menubalk op Klanten

2. Klik rechtsboven op Toevoegen

3. Vul de volgende gegevens in:

a. Vul bij Titel de naam van de nieuwe klant in

b. Vul bij Klantnummer een cijfercode in, bijvoorbeeld het debiteurnummer

4. Klik op Opslaan

De nieuwe klant is toegevoegd aan Leviy. 
Object aanmaken

Volg de onderstaande stappen om een object aan te maken:


1. Navigeer via de menubalk naar de Klant waar je een object voor wilt aanmaken

2. Klik onder de klantnaam op Objecten 

3. Klik rechtsboven op Toevoegen 

4. Vul de volgende gegevens in:

a. Vul bij Titel de naam in van het nieuwe object

b. Vul bij Straat de straatnaam in

c. Vul bij Huisnummer het huisnummer in

d. Vul bij Postcode de postcode in

e. Vul bij Plaats de plaatsnaam in

f. Vul bij Land het land in

g. Vul bij Objectnummer een cijfercode in, bijvoorbeeld het debiteurnummer

h. Vul bij Naam contactpersoon en Emailadres contactpersoon de gegevens van de contactpersoon in

5. Klik op Opslaan

Het nieuwe object is toegevoegd aan Leviy. Unit aanmaken

Volg de onderstaande stappen om een unit aan te maken:


1. Navigeer via de menubalk naar het Object

2. Klik onder de klantnaam op Units 

3. Klik rechtsboven op Toevoegen 

4. Vul de volgende gegevens in

a. Vul bij Titel de naam in van de nieuwe unit

b. Selecteer bij Unit categorie de unit categorie

c. Vul bij Unit nummer het nummer in

d. Koppel bij QR code eventueel een QR code

e. Selecteer het deel of de delen waar de unit zich bevindt

5. Klik op Opslaan

De nieuwe unit is toegevoegd aan Leviy. Om een units toe te voegen dient er ten minste één unit categorie aangemaakt te worden voor dit object.Klanten en objecten importeren

Volg de onderstaande stappen om door middel van een import meerdere klanten en objecten in Leviy aan te maken:


1. Klik op Beheer en dan op Importeren

2. Kies bij stap 1 voor Klanten & Objecten

3. Klik bij stap 2 op Template om deze te downloaden4. Open de template en vul de volgende gegevens in

a. Kolom A: Vul bij client_title de titel van de klant in

b. Kolom B: Vul bij object_title de titel van het object in

c. Kolom C: Vul bij address_street het adres van het object in

d. Kolom D: Vul bij address_number het/de cijfer(s) van het object in

e. Kolom E: Vul bij address_zipcode de postcode van het object in

f. Kolom F: Vul bij address_city de plaats van het object in

g. Kolom G: Vul bij address_country het land van het object in

h. Kolom H: Vul bij client_number een klant nummer in, bijvoorbeeld het debiteurnummer van de klant

i. Kolom I: Vul object_number een object nummer in, bijvoorbeeld het debiteurnummer van het object

5. Sla de template op met de gewenste naam

 

Let op
Pas de dikgedrukte rij in de template NIET aan. Alleen met deze gegevens kan het bestand geïmporteerd worden. 


6. Ga terug naar het Dashboard

7. Upload bij stap 2 het net ingevulde en opgeslagen bestand van de klanten & objecten

8. Klik op Volgende

Het importeren van de klanten & objecten wordt gestart. Na afloop wordt aangegeven hoeveel regels er succesvol geïmporteerd zijn en eventuele overgeslagen regels worden weergegeven.

9. Klik op Doorgaan om de import te voltooienTip
Wanneer de gegevens van een klant of object wijzigen, dan kunnen deze alleen via een import worden overschreven wanneer er een klant- of objectnummer bekend is.

Units importeren

Volg de onderstaande stappen om door middel van een import meerdere units in Leviy aan te maken:


1. Klik op Beheer en dan op Importeren

2. Kies bij stap 1 voor Units

3. Klik bij stap 2 op Template om deze te downloaden4. Open de template en vul de volgende gegevens in

a. Kolom A: Vul het Object_id in

Dit nummer vind je in het Dashboard bij het betreffende object. Navigeer naar het object en zoek in de URL het ID nummer op, zie onderstaande printscreen.

b. Kolom B: Vul bij number het unit nummer in

c. Kolom C: Vul bij title de titel van de ruimte in, bijvoorbeeld: 'Kantoor Directie', 'Dames Toilet', 'Magazijn' et cetera. 

d. Kolom D: Vul bij unit_category_title de categorie in

e. Kolom E: Vul bij qr_code de combinatie van cijfers en letters in, indien van toepassing

f. Kolom F: Vul bij layout_ de indeling in waarvoor je delen wilt koppelen door na layout_ in de eerste cell de naam van de layout in te vullen. Bijvoorbeeld: layout_Verdieping, layout_Taak of layout_Bouwdeel. Vul vervolgens per unit de titel van het deel waar je deze aan wilt koppelen. 

5. Sla de template op met de gewenste naam
 

Let op
Pas de dikgedrukte rij in de template NIET aan. Alleen met deze gegevens kan het bestand geïmporteerd worden. 


6. Ga terug naar het Dashboard

7. Upload nu bij stap 2 het net ingevulde en opgeslagen bestand

8. Klik op Volgende

Het importeren van de units  wordt gestart. Na afloop wordt aangegeven hoeveel regels er succesvol geïmporteerd zijn en eventuele overgeslagen regels.

9. Klik op Doorgaan om de import te voltooienLet op
Units die reeds in het systeem staan, zullen niet worden overschreven door middel van een import. Wanneer je units wilt wijzigen, dien je dit handmatig mogelijk.