Belangrijke informatie
Lukt het niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je dan niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


In tegenstelling tot het verwijderen van klanten, objecten en/of units, kunnen deze alleen worden gedeactiveerd. Op deze manier gaat er geen informatie verloren van bijvoorbeeld de uitgevoerde controles. De inactieve klanten, objecten en/of units zijn dan niet meer zichtbaar. Daarnaast kun je op een later moment deze onderdelen weer activeren mocht dat nodig zijn.


Klik hieronder op het onderwerp waar je meer over wilt weten:


Klant deactiveren

Volg de onderstaande stappen om een klant te deactiveren:


1. Navigeer naar Organisatie via het hoofdmenu

2. Ga in het linkermenu naar Klanten

3. Klik op de gewenste klant

4. Kies voor Deactiveren

5. Bevestig de actie door op Deactiveren te klikken

De klant is gedeactiveerd.Object deactiveren

Volg de onderstaande stappen om een object te deactiveren:


1. Klik boven in de menubalk op Klanten

2. Klik op de klant, waarvan het object gedeactiveerd moet worden

3. Klik op de regel van het object die gedeactiveerd moet worden

De regel is nu geel gearceerd en bovenaan de tabel wordt de knop 'Acties' blauw.

3. Klik op Acties

4. Kies voor Deactiveren

5. Bovenaan de pagina verschijnt de vraag: 'Object deactiveren?'

6. Klik op Deactiveren

Het object is gedeactiveerd.


Let op
Om een object te deactiveren, klik je op de regel van de desbetreffende object. Let hierbij op dat je GEEN woorden/termen aanklikt, maar de regel selecteert door op de witruimte tussen de inhoud te klikken.

Unit deactiveren

Volg de onderstaande stappen om een unit te deactiveren:


1. Navigeer via de menubalk naar het bovenliggende Object

2. klik op de oranje knop Units

3. Selecteer in deze tabel vervolgens de gewenste units die gedeactiveerd moeten worden

De regel is nu geel gearceerd en bovenaan de tabel wordt de knop 'Acties' blauw.

3. Klik op Acties

4. Kies voor Deactiveren

5. Bovenaan de pagina verschijnt de vraag: 'Unit deactiveren?'

6. Klik op Deactiveren

De unit is gedeactiveerd.

Let op
Om een unit te deactiveren, klik je op de regel van de desbetreffende unit. Let hierbij op dat je GEEN woorden/termen aanklikt, maar de regel selecteert door op de witruimte tussen de inhoud te klikken.