Release Notes ✍️ - 10 November 2020

Gewijzigd op Thu, 12 Nov 2020 om 04:23 PM

We zijn continu bezig om jouw ervaring met Leviy te verbeteren door nieuwe oplossingen uit te brengen en eventuele bugs snel op te lossen. Hier is een overzicht van alle verbeteringen die te vinden zijn in de nieuwste releases.


Door een aantal grote wijzigingen bij Apple iOS zal de versie van de App voor iOS een week later op 17 november beschikbaar gesteld worden.


Wat is er verbeterd in het Dashboard v9.28?

 • Vaste keuzes bij het aanmaken van een melding nu ook in het Dashboard - Om het aanmaken van een melding makkelijker te maken kunnen er in Leviy per meldingstype vaste keuze opties worden ingesteld. Door deze vaste keuzes zijn medewerkers minder tijd kwijt aan typen, waardoor meldingen sneller en consistenter aangemaakt worden. Dit scheelt niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een betere analyse. Deze keuzes worden nu naast de App, ook in het Dashboard ondersteund. Het instellen van deze vaste keuzes bieden wij als service aan. Ben je hierin geïnteresseerd? We vertellen je er graag meer over!
 • Taalinstellingen van twee naar één - De taal van de App en het Dashboard konden beide ingesteld worden voor een gebruiker. Dit zorgde voor sommige gebruikers voor wat gekke situaties.

  Voorbeeld: Een systeembeheerder van een Belgische organisatie zou bij het aanmaken van een gebruiker wellicht als taalvoorkeur standaard Nederlands instellen. Vervolgens stelt een gebruiker zijn taalvoorkeur in de App in op Frans. Dit veranderde de taal in het Dashboard niet, waardoor deze gebruiker bijvoorbeeld Nederlandse notificatie e-mails zou ontvangen van Leviy.

  We hebben dit veranderd, zodat een ingestelde taalvoorkeur zowel in het Dashboard als de App wordt toegepast.
 • Geblokkeerde gebruikers uit het lijstje bij een rol - In het Dashboard kun je per rol zien welke gebruikers aan deze rol gekoppeld zijn. In dit lijstje werden ook geblokkeerde gebruikers getoond. Deze zijn eruit gefilterd om zo een actueler inzicht te geven en ruis te vermijden.
 • Beheer van rollen versimpeld - Per rol in het Dashboard kun je permissies instellen. Onder de permissie groep Instellingen stonden de permissies "Rollen", "Rol - Gebruikers" en "Rol - Rechten". Hiermee kon je per rol aangeven of deze rollen mocht bekijken en beheren. Deze logica hebben we nu gekoppeld aan de gebruikerstypes Systeembeheerder. Dat ruimt weer mooi op!
 • Beheer van organisatie instellingen versimpeld - Onder de permissie groep Instellingen stonden ook permissies voor de organisatie instellingen, welke te vinden zijn onder Beheer > Instellingen. Hiermee kun je algemene zaken instellen, zoals de naam van jouw organisatie, het logo en synchronisatie automatiseringen. Deze logica hebben we nu gekoppeld aan het gebruikerstype Systeembeheerder. Meer weten over wat elk gebruikerstype kan? Lees dit artikel!
 • Overzicht van de slechtste en beste DKS verwijderd - Op de overzichtspagina stond een overzichtje met de slechtste en beste DKS'en. Gezien het aantal fouten binnen een DKS relatief is aan het aantal ruimten en elementen die zijn gecontroleerd en hier geen rekening mee werd gehouden, gaf dit geen representatief beeld en hebben we besloten hier definitief afscheid van te nemen.
 • Uniformere weergave in Bestanden - De weergave van sommige componenten in Bestanden kwamen niet overeen. We hebben het probleem gevonden en opgelost.


Wat is er verbeterd in de App v2.21?

 • Een nieuw lettertype - We hebben onze nieuwe, standaard lettertype toegepast op de gehele App om de leesbaarheid en consistentie te optimaliseren.
 • Tekstgrootte instelling verwijderd - Op het Instellingen scherm kon je de tekstgrootte van de App aanpassen. Dit was niet langer wenselijk, omdat een app tegenwoordig de tekstgrootte van het device behoort te volgen. De Leviy App zal voortaan net als andere apps automatisch meeschalen met de instellingen van het device. Meer weten over waar je de tekstgrootte instellingen kunt vinden? Lees hier onze instructies.
 • Onjuiste vertalingen - Enkele teksten op het homescherm van de App werden soms niet in de juiste taal weergegeven. We hebben het probleem gevonden en opgelost.
 • Ondersteuning speciale tekens en emoticons - We zagen dat gebruikers steeds vaker speciale tekens en emoticons gebruiken bij het uitvoeren van controles. In enkele gevallen veroorzaakte dit problemen bij het verzenden van gegevens. We hebben diverse aanpassingen doorgevoerd om dit op te lossen en deze ondersteuning nu wel te bieden. 
 • Opslaan knop verdween - Na het toevoegen van een afbeelding aan een melding of een controle verdween de opslaan knop uit het scherm. We hebben het probleem gevonden en opgelost. 


Onder de motorkap

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat dit jaar voor ons in het teken van opruimen staat. De welbekende uitspraak 'Een opgeruimd huis, is een opgeruimd hoofd' is zo ook toepasbaar op software. Al merk je als gebruiker deze wijzigingen misschien niet meteen, ook deze release hebben we weer een aantal waardevolle stappen hierin gemaakt. Met deze stappen hopen we jou als gebruiker op lange termijn in een opgeruimder, duidelijker en gebruiksvriendelijker huis te ontvangen. 


 • Aanpassingen voor iOS update - Naar aanleiding van een vereiste aanpassing in Apple iOS waren we genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren in de Leviy App. Deze wijzigingen hadden een behoorlijke impact op de manier waarop schermen getoond worden en gegevens worden uitgewisseld tussen de App en de server.
 • CAO en salaris bepalen verwijderd - In een aantal formulieren bestond een specifieke functionaliteit om de CAO en het salaris van een medewerker te bepalen. Dit werd niet meer gebruikt, maar in de synchronisatie tussen de App en het Dashboard werd nog altijd gecontroleerd of deze informatie meegezonden moest worden. We hebben deze functionaliteit geheel verwijderd.
 • Instelling munteenheid verwijderd - In enkele onderdelen van Leviy komt het gebruik van munteenheden terug. Dit was configureerbaar in te stellen, maar zorgde voor een behoorlijk overhead in de logica op diverse punten, zonder toegevoegde waarde. We hebben deze functionaliteit daarom verwijderd.
 • Meerdere mailadressen per account volledig uitgefaseerd - Leviy voorziet in een functionaliteit om e-mail-notificaties over bijvoorbeeld uitgevoerde controles of meldingen te ontvangen. Tot ongeveer een jaar geleden was het mogelijk om meerdere e-mailadressen op te geven voor een gebruiker. Dit werd in de praktijk nauwelijks gebruikt. Sinds we alle gebruikersbeheer naar Accounts hebben verhuisd, is dit tevens ook niet meer mogelijk. We hadden in het Dashboard hiervoor echter nog het nodige op te ruimen.
 • Logica rond groepen opgeschoond - Met groepen kan worden bepaald tot welke klanten, objecten en units een gebruiker toegang heeft. Deze gegevens worden door veel modules van Leviy gebruikt en dat veroorzaakte een stevige belasting op ons platform. Dit hebben we in stappen verbeterd en inmiddels hebben we een efficiëntere oplossing gerealiseerd. 
 • Logica rond checklisten opgeschoond - Bij iedere checklist kan ingesteld worden wie deze mag invullen. Deze configuratie wordt gebruikt in de synchronisatie naar de App. Het bepalen van de autorisaties hebben we enige tijd geleden aangepast om dit veel sneller en schaalbaarder te maken en we hebben nu de database structuur van de oude opzet uitgefaseerd. 
 • Logica rond database wijzigingen opgeschoond - Bij aanpassingen in het Leviy Dashboard vinden ook regelmatig aanpassingen in het datamodel plaats. Bijvoorbeeld om nieuwe gegevens op te slaan of het opvragen van gegevens te versnellen. Voor het doorvoeren van wijzigingen maken we gebruik van een moderne standaardmethodiek. Tot enige tijd geleden hadden we hiervoor ook een eigen mechanisme. Deze hebben we nu volledig hebben uitgefaseerd.
 • Administratie van app versies - Om de communicatie tussen App en Dashboard te verbeteren is het wenselijk dat altijd duidelijk is welke versie van de App in gebruik is. Dit was bij diverse aanvragen (requests) vanuit de App naar de server nog niet het geval. Dit hebben we nu aangepast om op deze punten ook veranderingen door te voeren en optimalisaties te realiseren.
 • Oude logging oplossing uitgefaseerd - In iedere applicatie gaat wel een iets mis. Om hier goed op in te kunnen spelen is het belangrijk om goed te loggen en monitoren. Een oudere oplossing die we hiervoor gebruikten was voor een deel al uitgefaseerd, we hebben deze nu volledig uitgefaseerd. 
 • Oude datastructuur opgeruimd - Bij het doorvoeren van aanpassingen is het soms nodig data in oude structuren nog even te bewaren voor oude App versies of om een update terug te kunnen draaien. We kwamen diverse datastructuren tegen die reeds vervangen zijn. We hebben op dit vlak een flinke opruiming gehouden, zodat dit ons niet meer in de weg zit en er niet meer onbedoeld toch iets mee gedaan kan worden.


Wat is er verbeterd in de API?

 • Meldingen API verbeterd - Steeds vaker is er interesse om de Meldingen module van Leviy te koppelen met een ander systeem waar deze gegevens ook relevant zijn of om verbetering aan te brengen in de samenwerking tussen personen die verschillende softwarepakketten gebruiken. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, hotel of scholengroep. Onze Meldingen module  voorziet hiervoor reeds in een zogeheten API, welke altijd Engelstalig is. Hierbij werd soms de term Notification in plaats van Issue gebruikt. Dit zorgde voor verwarring en hebben we om die reden aangepast.
 • Units API verbeterd - Steeds vaker worden er koppelingen gemaakt tussen Leviy en andere systemen om de schoonmaak realtime aan te laten sluiten op de processen op een locatie. Hierbij wordt veelal op het niveau van de unit in Leviy gecommuniceerd. We kregen van een partij het het verzoek het (units) API endpoint te voorzien van een filtermogelijkheid op unit nummer, om zo gemakkelijker na te kunnen gaan of een bepaalde unit (hotelkamer, bed plaats, zeepdispenser, etc.) al bestaat in Leviy. Dit hebben we gerealiseerd.
 • Mews <> Leviy koppeling verbeterd - Onze Housekeeping module kan synchroniseren met een hotel waar het Property Management System (PMS) van Mews wordt gebruikt. Deze koppeling werkt 2 kanten op, zodat 1) de schoon te maken kamers in Leviy bekend zijn en 2) de statussen van de kamers weer terug worden gecommuniceerd naar Mews om realtime inzicht te bieden aan de hotelmedewerkers die met Mews werken. Mews informeerde ons over diverse wijzigingen in hun API’s, welke een aantal wijzigingen van ons vereiste. De koppeling is uitvoerig getest door ons en Mews. Klaar voor toekomst!


Wat speelt er achter de golven?

 • Eerste stappen in het vernieuwen van de Units in de App - De Leviy App wordt steeds vaker gebruikt op de werkvloer om te communiceren over de schoonmaak op locaties. We zien dat gebruikers hierdoor in toenemende mate met grotere aantallen units te maken krijgen. We hebben ook geconstateerd dat de autorisatie op unit-niveau soms wordt ingezet om zaken weg te filteren. In plaats van dergelijke omwegen willen we de App dit zelf laten oplossen met filters op toegewezen units, unit categorieën en indelingen (verdiepingen, zones, etc.). Dit vraagt een grondige vernieuwing van de nodige schermen en logica. In de afgelopen weken hebben we hier de eerste stappen in gemaakt.
 • Herstructurering Dashboard - Door middel van een onderzoek hebben we een goed beeld gekregen van hoe we de navigatie in het Dashboard kunnen verbeteren om deze gebruiksvriendelijker te maken. De stip op de horizon is een herstructurering van de volledige navigatie in Leviy, waarmee we alle modules bij elkaar en binnen handbereik plaatsen, waardoor we veelvoorkomende acties met zo min mogelijk kliks kunnen faciliteren. We denken als eerste stap aan een overzicht/log van alle activiteiten die zijn uitgevoerd (denk aan meldingen, controles, taken enz.), zodat je na het inloggen direct op de hoogte gebracht wordt van de laatste informatie. Hiervoor zijn we verschillende ideeën aan het uitwerken.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren