Belangrijke informatie
Lukt het niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.


Wanneer er in de planning werkzaamheden zijn vastgelegd, die om een of andere reden toch niet kunnen worden uitgevoerd, dan bevat Leviy de mogelijkheid om die werkzaamheden uit te stellen.


Om een schoonmaak uit te stellen volg je onderstaande stappen:

1. Navigeer via de menubalk naar het gewenste Object

2. Klik links in de lokale navigatie op Units

3. Klik op de unit(s) om deze te markeren

4. Klik rechtsboven op Acties en op Schoonmaak Uitstellen

5. Kies eventueel de Labelgroep in het pop-up menu

6. Vul de Datum in tot wanneer de schoonmaak uitgesteld word

6. Klik op Opslaan

Let op!
Door het uitstellen van de schoonmaak wordt de toegewezen medewerker ontkoppeld. De uitgestelde units worden weer zichtbaar in Geplande statussen op de dag waarnaar de units in de planning zijn verplaatst.